Menu

Medlemsbetingelser

Som medlem forpligter man sig til at holde sig orienteret om fodboldafdelingen via www.sskfodbold.dk samt via de af holdlederne udstukne kanaler (SMS, email mm.).

Idømmes klubben en bøde, hvor der samtidig udløses en karantæne på 2 spilledage eller mere til medlemmet, så fremsendes bødeudlægget til medlemmet som forpligter sig til at indfri dette.
Dette gør sig også gældende hvis bødeudlægget skyldes dårlig og/eller usportslig optræden, det være sig over for dommer, medspillere, modspillere, træner/ledere og/eller tilskuere.

 

SSK fodbold gør opmærksom på at der kan anvendes medieoptagelser af alle medlemmer på fodboldafdelingens hjemmeside, på SSK's hjemmeside, samt i publikationer til promovering af klubbens arbejde.